Zarząd Stowarzyszenia na spotkaniu w Toruniu w dniu 13 października 2011 r. podjął decyzję o ustanowieniu Honorowego Wyróżnienia stanowiącego laur przyznawany przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO”.

Honorowym wyróżnieniem uhonorowane mogą być osoby i instytucje szczególnie zasłużone w działaniu na rzecz zachowania, właściwego wykorzystania oraz promocji polskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz za całokształt działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Autorem statuetki – Honorowego Wyróżnienia oraz dołączonego do niej dyplomu jest toruński artysta - Lech Tadeusz Karczewski.

 

 

 

 

Honorowe wyróżnienie - Laureaci 2011 r.
  • Kościół Pokoju w Jaworze - z okazji 10-lecia wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
  • Kościół Pokoju w Świdnicy - z okazji 10-lecia wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
  • Hala Stulecia we Wrocławiu - z okazji 5 – lecia wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Honorowe wyróżnienie - Laureaci 2012 r.
  • Miasto Zamość – z okazji 20-lecia wpisu Starego Miasta na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
  • Miasto Toruń – z okazji 15-lecia wpisu Średniowiecznego Zespołu Staromiejskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

 

 

Polska, jako kraj cechujący się niewątpliwym bogactwem tradycji i naturalnego piękna, i aktywnie dbający o jego ochronę, jest nie tylko jednym z pierwszych Państw-sygnatariuszy Konwencji dziedzictwa światowego, ale również jednym z czołowych reprezentantów na Liście Światowego Dziedzictwa.