Statut - rozdział 4

Drukuj
PDF
Spis treści
Statut
rozdział 2
rozdział 3
rozdział 4
rozdział 5
rozdział 6
rozdział 7
rozdział 8
rozdział 9
Wszystkie strony

 

Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"


Rozdział 4.

Władze Lokalnej Organizacji Turystycznej

 

§9.

Władzami Lokalnej Organizacji Turystycznej są:

Walne Zebranie członków

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Walne Zebranie Członków stanowią członkowie zwyczajni. Każdego członka zwyczajnego reprezentuje jeden przedstawiciel.

Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Po upływie kadencji członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej działa do dnia wyboru nowego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.