Gmina Sękowa jest urokliwie położona wśród łagodnych stoków Beskidu Niskiego, zawsze gęsto zalesionych i pokrytych bujną roślinnością. Lasy będące fragmentem ogromnych połaci Puszczy Karpackiej stanowią 67% terenu gminy. Rzeki i strumienie są krystalicznie czyste, fantazyjnie wijące się wśród skał i zarośli - pełne ryb. Teren bogactwa flory i fauny przyciąga prawdziwych miłośników przyrody. Obszar całej gminy jest gęsto pokryty siecią oznakowanych szlaków turystycznych, które przebiegają przez najatrakcyjniejsze i najpiękniejsze zakątki gminy.

Więcej…

Średniowieczne Miasto Toruń, Stare Miasto w Zamościu, Puszcza Białowieska, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, czy kopalnia soli w Wieliczce, zajmują honorowe miejsca obok takich osobliwości, jak paryskie wybrzeża Sekwany, Wielka Rafa Koralowa w Australii, Tadż Mahal w Indiach, czy egipskie piramidy.