Hala Ludowa (niem. Jahrhunderthalle, do 1945 używano też czasem nazwy Festhalle - "Hala Uroczystości, Świąteczna"), w 1945 nazwana "Halą Ludową" - zbudowana we Wrocławiu w latach 1911-12 wczesnomodernistyczna hala przeznaczona do masowych imprez publicznych. Niektóre kręgi oficjalne w mieście chcą przemianowania Hali na polskie tłumaczenie pierwotnej nazwy niemieckiej - Hala Stulecia. 13 lipca 2006 wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Więcej…

Naszym obowiązkiem jest udział w zbiorowej odpowiedzialności wszystkich narodów świata za ochronę dóbr uznanych za wspólne dziedzictwo całej ludzkości, bez względu na to, do terytorium jakiego kraju jest ono zlokalizowane.