Gotycki drewniany kościół parafialny w Dębnie Podhalańskim w powiecie nowotarskim/ Wybudowany w II poł. XV w. Świątynia o konstrukcji zrębowej, z zachowaną po dzień dzisiejszy przebogatą polichromią, powstałą ok. roku 1500 - najstarsza w całości zachowana europejska polichromia tworzona na drewnie. Konserwatorzy doliczyli się tu 77 motywów występujących w 12 układach i 33 wariantach kolorystycznych.We wnętrzu znajdziemy cenne zabytki rzeźby i malarstwa gotyckiego. Do najcenniejszych należą m.in.: ołtarz główny - tryptyk z początku XVI w.(cenny zabytek malarstwa tablicowego), malowane gotyckie tabernakulum wykonane z drewna w XIV w. oraz krucyfiks z ok. 1380 r.Według dawnej klasyfikacji świątynię zaliczano do zabytków klasy zerowej. W 2003 r., w uznaniu niezwykłych walorów historyczno - artystycznych tego obiektu,świątynia znajdująca się na szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego, została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Dodatkowe informacje

Przedstawiciel: ks. Józef Milan - Proboszcz

Tel: 018 275 17 97

 

Adres: Kościelna 42, 34-434, Dębno

 

Naszym obowiązkiem jest udział w zbiorowej odpowiedzialności wszystkich narodów świata za ochronę dóbr uznanych za wspólne dziedzictwo całej ludzkości, bez względu na to, do terytorium jakiego kraju jest ono zlokalizowane.